Μαρτυρία και διδαχή

Κυριακή ΙΑ' Λουκά - Παραβολή των προσκεκλημένων στο δείπνο
Κυριακή ΙΑ’ Λουκά – Παραβολή των προσκεκλημένων στο δείπνο

«Άνθρωπός τις εποίησε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς» (Λκ 14:16)

Ο Κύριος, ημέρα Σαββάτου, βρέθηκε σε τραπέζι που του έκανε κάποιος Φαρισαίος. Εκεί θεράπευσε έναν υδρωπικό, δηλαδή με υγρό στην κοιλιά του, και μίλησε για την ταπείνωση και τη μέλλουσα ανταπόδοση, την ανταπόδοση κατά την ανάσταση των δικαίων. Τότε, ένας απ’ αυτούς που παρακάθονταν στο τραπέζι είπε: «Μακάριος εκείνος που θα φάγει γεύμα στη βασιλεία του Θεού». Ο Χριστός μας συμφωνώντας είπε την παραβολή την οποία ακούσαμε κατά την ανάγνωση του σημερινού ευαγγελίου, η οποία είναι αλληγορική και την οποία θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε, να δούμε δηλαδή το πραγματικό της νόημα.

«Άνθρωπός τις εποίησε δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς».

Η εικόνα του τραπεζιού, του συμποσίου, του δείπνου χρησιμοποιείται συχνά στην Παλαιά Διαθήκη για να παρασταθεί η μετοχή στη βασιλεία του Θεού, η εν χαρά και ευφροσύνη κοινωνία των ανθρώπων με το Θεό. Αυτός που έκανε και εξακολουθεί να κάνει το δείπνο είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός. Προσκεκλημένοι είναι όλοι οι άνθρωποι, όλοι ανεξαιρέτως. «Ο Θεός θέλει πάντας σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν». Αυτό που παρατίθεται, που δίνεται για να το απολαύσουν οι συνδαιτυμόνες είναι η χάρη του Θεού, είναι ο Χριστός. Το τραπέζι αυτό το πνευματικό γίνεται στην Εκκλησία όπου η χάρη τού Θεού δίδεται με τα άγια μυστήρια. Ιδιαίτερα το τραπέζι αυτό είναι η θεία Λειτουργία, όπου δίδεται προς «βρώσιν και πόσιν» το θεωμένο και θεοποιό Σώμα και Αίμα του Χριστού.

Ο Θεός προσκαλεί στέλνοντας το δούλο ή τους δούλους του. Αυτοί ήταν στην Παλαιά Διαθήκη ο νόμος και οι προφήτες. Στην Καινή Διαθήκη είναι ο Χριστός, οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους πατέρες της Εκκλησίας, παλαιοί και σύγχρονοι, που καλούν με το λόγο τους, το γραπτό ή και τον προφορικό. Όμως, ενώ όλα είναι έτοιμα, όλα τα έχει κάνει ο Θεός, εμείς δεν ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμά του και δεν πάμε σ’ αυτό που έχει ετοιμάσει. Ένας διότι «αγρόν ηγόρασε», άλλος διότι αγόρασε «ζεύγη βοών πέντε» και άλλος διότι νυμφεύτηκε.

Ο Θεός μάς έδωσε τους αγρούς και όλα τα άψυχα, τα βόδια και όλα τα άλογα ζώα, τους ή τις συζύγους και όλα τα άλλα κοντινά ή πιο μακρινά ανθρώπινα πρόσωπα, βοηθούς. Μας τα έδωσε ως μέσα βοηθητικά για να ζήσουμε κατά Θεόν τη ζωή αυτή και έτσι να κερδίσουμε και την αιώνια, τη θεϊκή ζωή. Όμως αν δεν προσέξουμε και δώσουμε την καρδιά μας σ’ αυτά (ενώ πρέπει να τη δίνουμε μόνο στο Θεό), αν προσκολλόμαστε σ’ αυτά (ενώ πρέπει να προσκολλόμαστε μόνο στο Θεό), αν αυτά που είναι μέσα τα κάνουμε σκοπό της ζωής μας, τότε από βοηθοί γίνονται εμπόδια στην πνευματική μας πορεία και μας οδηγούν (όπως τους προσκεκλημένους της σημερινής παραβολής) στο να αρνούμαστε το κάλεσμα του Θεού.

Όμως το σχέδιο του Θεού, παρά τις αρνήσεις ορισμένων, θα πραγματοποιηθεί. «Βγες γρήγορα», είπε ο Κύριος στο δούλο του, «στις πλατείες και τα στενά της πόλεως και φέρε εδώ μέσα τους πτωχούς και τους σακάτηδες και τους χωλούς και τους τυφλούς». Μετά από λίγο ήλθε ο δούλος και είπε: «Κύριε, έγινε όπως διέταξες και ακόμη υπάρχει τόπος». «Βγες», ξαναλέγει ο Κύριος, «έξω από την πόλη, στους δρόμους και τους φράκτες των κτημάτων και ανάγκασε, δηλαδή παρότρυνε με επιμονή τους διστακτικούς, να εισέλθουν για να γεμίσει το σπίτι μου».

Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε το μεγάλο πόθο του Θεού για τη σωτηρία μας που πολλές φορές, όταν εμείς διστάζουμε ή είμαστε «ανόητοι και βραδείς τη καρδία», ο Κύριος μάς βοηθά με κάποιο φιλάνθρωπο σκούντημα. Τέτοιο μπορεί να είναι μια αρρώστια, μια αποτυχία μια καταστροφή. Ο Θεός σπρώχνει, βοηθά, όμως τον τελευταίο λόγο τον έχουμε εμείς.

Τελικά ποιοι κάθονται στο τραπέζι της βασιλείας του Θεού;

α) Οι πτωχοί· δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν έχουν και προπαντός δε στηρίζονται στα πράγματα τα υλικά, τους επίγειους θησαυρούς.

β) Οι ανάπηροι και χωλοί· δηλαδή αυτοί που δε στηρίζονται καλά στα πόδια τους, δε στηρίζονται στον εαυτό τους.

γ) Οι τυφλοί, αυτοί που ξέρουν ότι έχουν πνευματικό σκοτάδι και δε στηρίζονται σε δικές τους σοφίες και εξυπνάδες. Γενικώς στη βασιλεία του Θεού θα εισέλθουν οι απλοί και ταπεινοί.

Τέλος, είπε ο Κύριος του δείπνου: «Σας βεβαιώνω ότι κανένας από τους πρώτους προσκαλεσμένους δε θα παρακαθίσει και δε θα γευθεί του δείπνου μου»· και αιτία αυτού δεν είναι αυτός που ετοίμασε το δείπνο και έκανε τις προσκλήσεις αλλά αυτοί που δεν ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Όπως λέγει ο Χριστός σε άλλο μέρος του Ευαγγελίου, πολλοί είναι οι κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί. Δηλαδή πολλοί είναι αυτοί που κλήθηκαν για να γίνουν μέτοχοι της βασιλείας του Θεού, λίγοι όμως αποδείχθηκαν εκλεκτοί με το να αποδεχθούν διά της πίστεως την πρόσκληση και να προσέλθουν με το κατάλληλο ένδυμα γάμου, δηλαδή με τα έργα της μετανοίας.

Και εμείς είμαστε κλητοί. Χρειάζεται όμως να είμαστε, με τον αγώνα μας, και εκλεκτοί. Με την προσπάθεια να εφαρμόσουμε τις εντολές του Χριστού δείχνουμε ότι τον αγαπάμε, κατά το «ο αγαπών με τας εντολάς μου τηρήσει» και ότι θέλουμε να γίνουμε όμοιοι μ’ αυτόν. Τότε η χάρη του Θεού μπορεί να επιφέρει την καλή αλλοίωση και να είναι ευεργετική, ενώ διαφορετικά γίνεται φωτιά που μας κολάζει. Η άσκηση λοιπόν δεν είναι πολυτέλεια, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση, ιδιαίτερα πριν από τη θεία Κοινωνία, προκειμένου η μετάληψη να μη γίνει «εις κρίμα ή κατάκριμα» αλλά «εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον» την οποία βαθύτερα κάθε άνθρωπος ποθεί αλλά και τόσο πολύ θέλει να μας δώσει ο άγιος Θεός.

Αυτήν την αιώνια ζωή ευχόμαστε σε όλους, ιδιαίτερα τις άγιες ημέρες που πλησιάζουν, και αυτήν είθε όλοι μας να επιτύχουμε με τις πρεσβείες της Παναγίας Μητέρας μας και όλων των Αγίων. Αμήν.

 

Αρχιμ. Λουκάς Τσιούτσικας

 

 

 

 

Κυριακή ΙΑ’ Λουκά – Παραβολή των προσκεκλημένων στο δείπνο

Ορθόδοξη πίστη και ζωή στο email σας. Λάβετε πρώτοι όλες τις τελευταίες αναρτήσεις της Κοινωνίας Ορθοδοξίας:
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter! Θα λάβετε email επιβεβαίωσης σε λίγα λεπτά. Παρακαλούμε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο μέσα του για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή. Εάν το email δεν εμφανιστεί στο γραμματοκιβώτιό σας, παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο του spam.
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter!
Λυπούμαστε, υπήρξε ένα σφάλμα. Παρακαλούμε, ελέγξτε το email σας.