Αν θέλετε πολυτονικό κείμενο, πατήστε εδώ  Οίκοι εικοσιτέσσαρεςεις τον τίμιον και ένδοξον Προφήτηνκαι Πρόδρομον και Βαπτιστήν Ιωάννην.Ποίημα Χριστοφόρου Μοναχού Ιβηροσκητιώτου. Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ'. Τη υπερμάχω.Τω υπέρ πάντας αληθώς Αγίους μείζονι, ο υπέρ πάντας αμαρτών τους ανομήσαντας, το εφύμνιον προσφέρω σοι, Ιωάννη. Ως ουν έχων παρρησίαν προς τον Κύριον, εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ίνα κράζω σοι· Χαίροις Κήρυξ της χάριτος.Άρχομαί σοι τον ύμνον, θεοΰμνητε μάκαρ, χαρά συνειλημμένος και φόβω· (εκ γ') ευφημών γαρ ήδομαι τα σα, απορών δε λόγου, δειλιώ Πρόδρομε, αυτός δε ενισχύων με, παράσχου επαξίως λέγειν·Χαίρε, δι' ου η χαρά εφάνη· χαίρε, δι' ου η αρά εφθάρη.Χαίρε, των... Διαβάστε τη συνέχεια

Λατρεία και προσευχή

Προσευχή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού

  Εύσπλαχνε και πολυέλεε Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, εσύ που ήλθες στον κόσμο για να σώσεις τους αμαρτωλούς, ο χειρότερος των οποίων είμαι εγώ, ελέησέ με πριν πεθάνω, διότι γνωρίζω ότι με περιμένει φρικτό και φοβερό δικαστήριο μπροστά σ’ […]

Διαβάστε τη συνέχεια
Ο Εξάψαλμος

   Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία. (Τρις) Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν σου. (Δις)   Ψαλμός Γ´ (3). Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με; πολλοί επανίστανται επ’ […]

Διαβάστε τη συνέχεια
Μικρό απόδειπνο

  ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΙΚΡΟΝ   Ποιούντες στίχον, λέγομεν· Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε. Τρισάγιον. Παναγία Τριας. Πάτερ ημών. Κύριε, ελέησον ιβ´. Δόξα, και νυν. Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Χριστώ […]

Διαβάστε τη συνέχεια
Ορθόδοξη πίστη και ζωή στο email σας. Λάβετε πρώτοι όλες τις τελευταίες αναρτήσεις της Κοινωνίας Ορθοδοξίας:
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter! Θα λάβετε email επιβεβαίωσης σε λίγα λεπτά. Παρακαλούμε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο μέσα του για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή. Εάν το email δεν εμφανιστεί στο γραμματοκιβώτιό σας, παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο του spam.
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter!
Λυπούμαστε, υπήρξε ένα σφάλμα. Παρακαλούμε, ελέγξτε το email σας.