Αγιολόγιο - Εορτολόγιο

Το Γενέσιον του τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου
Το Γενέσιον του τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου

Μόλις ο αρχάγγελος Γαβριήλ άφησε την Παναγία, αφού Της ανήγγειλε το χαρμόσυνο μήνυμα του ασπόρου τόκου Της, η Μαρία εκλαμβάνοντας ως απόδειξη των λεγομένων του το γεγονός ότι η εξαδέλφη Της Ελισάβετ είχε συλλάβει, έσπευσε στην Ιουδαία, στο χωριό όπου κατοικούσαν ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Χαιρέτησε την εξαδέλφη Της και αμέσως το βρέφος των έξι μηνών που ήταν στα σπλάχνα της Ελισάβετ σκίρτησε από χαρά, γινόμενο πρόδρομος του Σωτήρος πριν ακόμα να γεννηθεί.

Η Ελισάβετ επλήσθη Πνεύματος Αγίου και μιλώντας για λογαριασμό του προφήτη αναφώνησε: «Ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μοι τούτο ίνα έλθη η μήτηρ του Κυρίου μου προς με;» (Λουκ. 1:39-44).

Η Μαρία της απάντησε με τον θαυμαστό ευχαριστήριο ύμνο Της: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον…» (Λουκ. 1:46-56). Έμεινε τρεις μήνες κοντά στην Ελισάβετ βοηθώντας την και συζητώντας μαζί της για τα θαυμαστά του Θεού, και επέστρεψε κατόπιν στο σπίτι της.

Όταν έφθασε η ώρα να γεννήσει η Ελισάβετ, έφερε στον κόσμο έναν γιο που έγινε δεκτός με χαρές και γιορτές από τους συγγενείς και τους γείτονες. Την όγδοη ημέρα, ενώ γινόταν η περιτομή του νεογέννητου, όλοι ήθελαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του, Ζαχαρία, σύμφωνα με το έθιμο. Η Ελισάβετ όμως πήρε τον λόγο και είπε με κατηγορηματικό τόνο: «Ουχί, αλλά κληθήσεται Ιωάννης!» (Λουκ. 1:59).

Οι παρευρισκόμενοι τής αντέτειναν ότι κανείς από τους συγγενείς της δεν έφερε το όνομα αυτό και απευθυνόμενοι με νοήματα στον Ζαχαρία, ο οποίος παρέμενε κουφός και μουγγός από τότε που τον επισκέφθηκε ο αρχάγγελος Γαβριήλ (23 Σεπτ.), ζήτησαν την γνώμη του.

Εκείνος ζήτησε μία μικρή πλάκα και έγραψε: «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Στην στιγμή λύθηκε η γλώσσα του και πλησθείς Πνεύματος Αγίου άρχισε να προφητεύει και ανέπεμψε τον ύμνο αυτό στον Θεό:

«Ευλογητός Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και εποίησε λύτρωσιν τω λαώ αυτού, και ήγειρε κέρας σωτηρίας ημίν εν τω οίκω Δαυΐδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε διά στόματος των αγίων, των απ’ αιώνος προφητών αυτού… Και συ, παιδίον, προφήτης υψίστου κληθήση· προπορεύση γαρ προ προσώπου Κυρίου ετοιμάσαι οδούς αυτού, του δούναι γνώσιν σωτηρίας τω λαώ αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών…» (Λουκ. 1:68-79).

Αυτός που γεννήθηκε πέραν πάσης προσδοκίας από μήτρα στείρα, ανήγγελλε με την γέννησή του, σαν μέσω μιας πνευματικής ανοίξεως, ότι ο Μεσσίας, την έλευση του οποίου προετοίμαζε, θα ανανέωνε τους νόμους της στείρας ανθρώπινης φύσεως και θα της άνοιγε τον δρόμο της θεώσεως. Αυτός που κλήθηκε από τον Θεό να γίνει η φωνή του Λόγου, έλυσε έτσι την γλώσσα του πατέρα του, που είχε δεθεί από έλλειψη πίστης, και έβαλε τέλος στις προτυπώσεις και τις σκιές της Παλαιάς Διαθήκης.

Τελευταίος των προφητών, ο Ιωάννης, ο οποίος κατά την μαρτυρία του Κυρίου είναι ο «μέγιστος εν γεννητοίς γυναικών» (Ματθ. 11:11), είναι επίσης ο πρώτος των Αποστόλων. Με την γέννησή του την ημέρα αυτή, αρχίζει να λάμπει ως Λαμπάδα του αληθινού Φωτός, ως Αστέρας που αγγέλλει τον Ήλιο της Δικαιοσύνης και ως Προάγγελος που κηρύσσει την είσοδο του ενσαρκωμένου Λόγου.

Φόβος και θάμβος κυρίευσαν όσους παρευρίσκονταν εκεί και η είδηση διαδόθηκε σε όλη την Ιουδαία. Το παιδί μεγάλωνε και εκραταιούτο πνεύματι, γιατί το χέρι του Θεού ήταν επάνω του. Μόλις απογαλακτίστηκε και μπόρεσε να περπατήσει, (1) έφυγε από το πατρικό του για να ζήσει στην έρημο, ντυμένος με δέρμα καμήλας, με μία δερμάτινη ζώνη στην μέση και τρεφόμενος με ακρίδες και άγριο μέλι. Αυτός που ο κόσμος δεν ήταν αντάξιός του, διήγε βίο δίχως μέριμνες, δίχως θλίψη, απαλλαγμένον από πάθη και επιθέσεις της ηδυπάθειας, ατενίζοντας την παρουσία του Θεού στην καρδιά του και κάνοντας Αυτόν απόλαυση και παραμυθία του. (2)

Φυσικά και άλλοι προφήτες και άνθρωποι του Θεού είχαν πριν απ’ αυτόν διαμείνει στην έρημο, όπως ο Μωυσής ή ο Ηλίας· ζώντας όμως στην έρημο σαν να ζούσε στον ουρανό, ο Ιωάννης, που ήταν ανώτερος από αυτούς, φανέρωνε με την απόσυρση αυτή την ανανέωση της φύσης, Πρόδρομος της οποίας είχε αυτός ορισθεί, και εγκαινίαζε για τους ανθρώπους την δυνατότητα να πολιτεύονται ως ένσαρκοι άγγελοι, με την παρθενία, την άσκηση και την προσευχή. (3)

Διήγε ισαγγελικό βίο στην έρημο μέχρι τον δέκατο πέμπτο χρόνο της ηγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος (δηλ. το έτος 28 ή 29· Λουκ. 3:1). Τότε του μίλησε ο Θεός και του έδωσε εντολή να επιστρέψει προς τις κατοικημένες περιοχές, για να αναγγείλει την έλευση του Σωτήρος και να ετοιμάσει την οδό του παροτρύνοντας τους ανθρώπους να μετανοήσουν και βαπτίζοντάς τους στον ποταμό Ιορδάνη προς άφεσιν των αμαρτιών τους.

Καθώς όλοι αναρωτιόνταν μήπως ο Ιωάννης ήταν ο Μεσσίας που περίμενε ο Ισραήλ, εκείνος πήρε τον λόγο και είπε: «Εγώ μεν εν ύδατι βαπτίζω υμάς· έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ου ουκ ειμί ικανός λύσαι τον ιμάντα των υποδημάτων αυτού· αυτός υμάς βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί…» (Λουκ. 3:15-18). Και με άλλους λόγους επίσης ανήγγειλε το χαρμόσυνο μήνυμα της Σωτηρίας εν Ιησού Χριστώ.

Παρά το γεγονός ότι όλες οι προφητείες του Ιωάννου εκπληρώθηκαν, το μήνυμά του παραμένει ωστόσο μόνιμο για την Εκκλησία. Δεν θα πάψει να είναι μέχρι το πλήρωμα του χρόνου ο Πρόδρομος του Σωτήρος, αναγγέλλοντας σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να δεχθεί μέσα του τον Σωτήρα, ότι διά της μετανοίας, διά της αρνήσεως των απολαύσεων αυτού του κόσμου, διά της απόσυρσης στην ησυχία και την προσευχή, θα μπορούσε να ετοιμάσει μέσα του την οδό από την οποία ο Χριστός θα κάνει την είσοδό του εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου.

 

(1) Αυτό υποθέτουν ορισμένοι Πατέρες της Εκκλησίας. Κατά άλλους αναχώρησε στην έρημο σε ηλικία δώδεκα ετών.

(2) Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, Ομιλία εις τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, PG 151,510.

(3) Άγιος Σωφρόνιος Ιεροσολύμων, Εγκώμιον του Τιμίου Προδρόμου, PG 87,3352. Αυτός είναι ο λόγος που ο άγιος Ιωάννης αναπαριστάνεται συχνά με φτερά στις εικόνες.

 

 

Από το βιβλίο: Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υπό Ιερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου. Τόμος δέκατος, Ιούνιος, σελ. 280. Ίνδικτος, Αθήναι 2007.

 

 

 

 

 

 

Το Γενέσιον του τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου

 

 

Ορθόδοξη πίστη και ζωή στο email σας. Λάβετε πρώτοι όλες τις τελευταίες αναρτήσεις της Κοινωνίας Ορθοδοξίας:
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter! Θα λάβετε email επιβεβαίωσης σε λίγα λεπτά. Παρακαλούμε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο μέσα του για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή. Εάν το email δεν εμφανιστεί στο γραμματοκιβώτιό σας, παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο του spam.
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter!
Λυπούμαστε, υπήρξε ένα σφάλμα. Παρακαλούμε, ελέγξτε το email σας.