Λατρεία και προσευχή

Προσευχή στον Κύριο

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου.

Ελέησόν με ο Θεός και μη με εγκαταλείψεις ένεκεν του πλήθους των φοβερών και επαίσχυντων αμαρτιών μου.

Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου από του δούλου σου ότι θλίβομαι και συνθλίβομαι εις τα πλήθη των αμαρτιών μου.

Σπλαχνικό και συμπαθές ρίξε το βλέμμα σου εις τον δούλον σου και φώτισε το πρόσωπό μου με τις ακτίνες του αγίου σου προσώπου, διότι συ, Κύριε, είσαι πυρ καταναλίσκον. Επίσκεψαι εν ελέει και οικτιρμοίς την ζωήν μου, και κατά το πλήθος των αμαρτιών μου μη μου δώσεις τας πρεπούσας βασάνους και τιμωρίας, αλλ’ όσον το πλήθος των ανομιών τόσον και το πλήθος των δωρεών και ευλογιών σου.

Επιμέτρησον τας ανομίας μου όχι με το μέτρον της δικαιοσύνης σου, αλλά με την άπειρόν σου συμπάθειαν και ευσπλαγχνίαν.

Δίκασόν με, Κύριε, κατά την φοβεράν ημέραν της δίκης σου με μεροληψίαν, διότι δεν αντέχω εις την δικαιοσύνην σου.

Ενθυμού, Κύριε, ότι χάριν εμού καρφώθηκες επί του ξύλου του σταυρού και σταγόνα προς σταγόνα εξέχεες το πανάγιον και ζωοποιόν σου αίμα. Εξ ονόματος αυτής σου της θυσίας και της απείρου σου αγάπης σε παρακαλώ, μην αφήσεις την ψυχή μου εις τα χέρια των πονηρών και δυσειδών πνευμάτων, αλλ’ άγγελός σου φαιδρός και φωτεινός ας την παραλάβει και ακεραίαν από τα τελώνια ας την διαφυλάξει και εις την επουράνιον βασιλείαν σου ας την τοποθετήσει.

Ναι, Κύριε των δυνάμεων, ο δεσπόζων ουρανού και γης, ο διακρατών με χείρα πανίσχυρον τα σύμπαντα, δείξον επ’ εμέ την δύναμίν σου ενδυναμώνων με κατά των παθών και των βδελυρών επιθυμιών.

Πάντα ταύτα ζητώ, Κύριε, δια πρεσβειών της αγίας παρθένου Μητρός σου, του αγίου Ιωάννου Προδρόμου, των αγίων σου ενδόξων Αποστόλων και των αγίων σου καλλινίκων Μαρτύρων και των Οσίων σου, δια των πρεσβειών και ικεσιών των οποίων σώσον με ως αγαθός και ελεήμων Θεός.

Ιλάσθητί μοι, Σωτήρ, διότι πολλαί είναι αι ανομίαι μου και εκ βυθού των κακών ανακάλεσαί με δέομαι, διότι προς σε εβόησα, ο Θεός της σωτηρίας μου.

 

Από το βιβλίο: † Αρχιμ. Σεραφείμ Δημόπουλου, ΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Α’. Έκδοση Φιλ. Σωματείου «Ιωάννης ο Χρυσόστομος», Λάρισα 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσευχή στον Κύριο

Ορθόδοξη πίστη και ζωή στο email σας. Λάβετε πρώτοι όλες τις τελευταίες αναρτήσεις της Κοινωνίας Ορθοδοξίας:
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter! Θα λάβετε email επιβεβαίωσης σε λίγα λεπτά. Παρακαλούμε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο μέσα του για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή. Εάν το email δεν εμφανιστεί στο γραμματοκιβώτιό σας, παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο του spam.
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter!
Λυπούμαστε, υπήρξε ένα σφάλμα. Παρακαλούμε, ελέγξτε το email σας.