Ο Γέρο-Γεώργιος Λαζάρ, το φωτεινό πρότυπο

Μετά το έτος 1890 ο Γέρο-Γεώργιος είχε γίνει πια γνωστός σε πολλούς Χριστιανούς, ιδίως από την Τρανσυλβανία. Άρχισαν να τον ακολουθούν και μερικοί νεαροί που ζητούσαν να μιμηθούν την ζωή του. Μερικοί απ’ αυτούς προόδευσαν πολύ στην προσευχή του Ιησού. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Γέρο-Γεώργιος Λαζάρ, το φωτεινό πρότυπο.